Om oss

Historia
Entevor grundades 1991 av Gert Karlsson. Inledningsvis arbetade Entevor i huvudsak åt Clear Channel med flytt av väderskydd med reklam och byggde upp reklamtavlor runtom i Sverige. Dessa uppdrag ledde till att Clear Channel anlitade Entevor att sköta deras väderskydd i Stockholms län med uppgifter som att byta affischer, tvätta, byta krossat glas och utföra service och reparationer. Efter hand började Entevor även jobba åt SL med flyttningar, nymontage, service och reparationer av väderskydd. År 1996 tog Entevor över affischeringen i tunnelbanan och på bussarna i Stockholms län efter ARE-bolagen på uppdrag av Clear Channel.
År 1999 startade Entevor ett samarbete tillsammans med SCA (idag DS Smith)  och Zone Systems i ett nytt reklamsystem kallat Easyad, Detta system  ersatte de klistrade tavlorna. Det innebar att Entevor började etablera reklamskyltar åt bland annat ICA och Axfood runt om i hela Sverige. Entevor tog på sig ett helhetsansvar och hjälpte till med hela byggprocessen, placering, bygglov och montage av skyltarna. Entevor hade också då (som idag) även uppdraget att affischera alla dessa skyltar runtom i hela Sverige.
Idag så jobbar Entevor med så gott som alla större aktörer i dagligvaruhandeln. 2016 Tog Entevor steget att bli en helhetsleverantör av Visuell kommunikation vilket innebär att alla våra kunder idag kan vända sig till ett enda företag och få hjäp med allt från att producera och montera en mindre klisterdekal till att sköta producera och montera upp banderoller, flaggor, fasadvepor, skyltar, fönster och golv vinyler, production och montage av allt material som kan tänkas behövas på en mässa, sportevent eller invigning.  Våra montörer innehar godkända utbildningar inom alla de områden vi jobbar inom.

Våra övergripande mål

- Att ha motiverad personal som trivs
på sitt arbete.

- Att ha engagerad personal som är 
kostnadsmedvetna, effektiva & utför
sitt arbete med högsta kvalitet.

- Att ha stort miljöengagemang

Vår vision

Entevor skall vara det första företaget
man tänker på och kontaktar när man
vill att budskapet skall synas.

Vår mission

VI GÖR BUDSKAP SYNLIGA!

Entevor stödjer Barncancerfonden.
Barncancerfondens ändamål är att samla in medel för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn och att arbeta för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer